EN
Konsultāciju laika rezervēšana
Kā rezervēt konsultāciju laiku
Šobrīd konsultāciju laiku ir iespējams rezervēt piezvanot. Lapā Sākums redzēsiet arī kalendāru.

Jānis Baltačs
Vislabāk ir piezvanīt mob. 29258675
Best option is to call mobile +37129258675