EN
Kopiet savu biznesu
5. Pilnveidojiet savas prasmes; Esiet līderis
Līderim organizācijā ir jāvadā no pieejas, ka viņš ir tur, lai palīdzētu saviem sekotājiem, bet ne tādēļ, lai pārējie cilvēki viņu apkalpotu.
Šajā nodaļā par to cik pārsteidzoši lielu efektu var iegūt nomainot tradicionālo 'Menedžera pieeju' uz 'Līdera pieeju" un kādēļ tas bez naudas ieguldīšanas paaugstina darbības efektivitāti. Arī par Kaizen pieeju.
7. Kopiet savu biznesu
Bieži vien uzņēmumu vadītāji ir tik iesaistīti sava biznesa ikdienas darbībā risinot problēmas un "dzēšot ugunsgrēkus", ka viņiem neatliek laiks, lai savu biznesu koptu.
Tā rezultātā bizness atkārto iepriekšējās kļūdas, ugunsgrēki ir jādzēš atkal un atkal, bizness neattīstās vai pat pamazām izirst.
Šajā nodaļā par to, kā izkļūt no nebeidzamās "ugunsgrēku dzēšanas", sakopt un attīstīt biznesu.
8. Stratēģijas joma
Saredziet savu biznesu nākotnē
  • Panāciet, lai ikviens jūsu biznesā rīkotos mērķtiecīgi un pareizajā virzienā.
  • Ļaujiet cilvēkiem radīt to nākotni, ko Jūs redzat šobrīd.
  • Apkopojiet visu uzņēmumam lojālo darbinieku enerģiju.
9. Stratēģijas joma
Pārskatiet biznesa stratēģiju atbilstoši situācijai
  • Fokusējieties uz jūsu biznesa stiprajām pusēm (iekšienē) un ārējās vides radītām iespējām.
  • Būtiski palieliniet peļņu.
  • Radiet savam biznesam nākotni.
10. Stratēģijas joma
Sadarbojieties ar visiem iesaistītajiem
(Managing stakeholders)
  • Nodrošiniet visu iesistīto pušu atbalstu.
  • Likvidējiet šķēršļus attīstības ceļā.
  • Izveidojiet partnerības, kas var sekmēt stratēģijas realizēšanu.
« Atpakaļ