EN
Apmācības: HACCP sistēmas pamati un praktiskais pielietojums
Apmācības: HACCP sistēmas pamati un praktiskais pielietojums
Apmācību saturs :

·         Pārtikas aprites ķēde

·         Izsekojamības sistēma

·         Labas ražošanas prakse jeb priekšnosacījuma programmas

·         HACCP principi un ieviešanas soļi

·         Apdraudējumi jeb pārtikas drošības riski

·         HACCP plāns un kritiskie kontroles punkti

·         HACCP sistēmas uzturēšana

·         Starptautiskie pārtikas drošības pārvaldības sistēmas standarti, to ieviešana un sertifikācija

·         Praktiskie vingrinājumi grupās

Apmācību ilgums:

8.vai 16 stundas, atkarībā no uzņēmuma vēlmēm un dalībnieku pieredzes, kvalifikācijas un kompetences.

Pasniedzēja:

Guna Miskarova, starptautisko pārtikas drošības pārvaldības sistēmu auditors un konsultants kopš 1999.gada.

« Atpakaļ